Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Pomůcky

Nechápete, jak používat vzorce a co se s nimi dělá? Zkuste použít následující pomůcku. Vzorec si napište na papír velikosti A4, nejlépe stejná písmenka stejnou barvou. Pak si nastříhejte čtverečky (velikosti písmen), na které napište jiná písmenka a čísla, často používaná (např.:x, y, z, 1, 2, 3, 4, 5, ...). Je potřeba mít víc kusů stejných čtverečků, podle toho kolikrát se vyskytuje ve vzorci.

Příklad použití: Použijeme vzorec (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Máme upravit (x + 3)2 . Vezmeme si tři čtverečky s x a tři čtverečky s 3. Tyto čtverečky položíme na vzorec: x na a, 3 na b. A hned uvidíme (x + 3)2 = x2 + 2x3 + 32 . To pak upravíme na x2+6x+9 (2x3 je to stejné jako 2.x.3, a jako 2.3.x (činitele v násobení můžeme jakkoliv přehazovat), tedy 6x; 32 = 3.3 = 9). Což je výsledek.

 

Máš problém se záměnou číslic 6 a 9? Tento obrázek Ti může pomoci. Je na něm devět balónků ve tvaru číslice 9. Balónky jsou lehké a stoupají vzhůru, tak jako 9 má "balónek" nahoře.
Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky, v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek objemu. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy si dítě dovede představit velikost jednotlivých jednotek. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení. Vedle objemových jednotek se často používají duté míry (hektolitr, litr, decilitr, mililitr). Pomůcka má dva řádky. V prvním jsou objemové jednotky a v druhém duté míry. Při převádění je možné přecházet mezi těmito řádky.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 4,6dm3 na dl. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou dm3 byla na pozici desetinné čárky u čísla. Ihned je zřejmé, že 4,6dm3 je zároveň 4,6 l. Pomůcka nám dále poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na dl, ke značce dl, tedy o 1 místa vpravo. Při převádění na hl, ke značce hl, tedy o 2 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly.

Posledni komentare
30.09.2009 16:58:23: To je ta nejlepší pomůcka
11.06.2009 18:09:37: smiley${1}
Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky,v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek obsahu. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy si dítě dovede představit velikost jednotek. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 5m2 na dm2. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou m2 byla na pozici desetinné čárky u čísla. Pomůcka nám poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na dm2, ke značce dm2, tedy o 2 místa vpravo. Při převádění na ha, ke značce ha, tedy o 4 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly.

Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky,v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek váhy. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy dítě chápe pojmy kilogram, gram,... a rozdíl mezi jednotlivými jednotkami. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 2,5 kg na g. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou kg byla na pozici desetinné čárky u čísla. Pomůcka nám poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na gramy, ke značce g, tedy o 3 místa vpravo. Při převádění na tuny, ke značce t, tedy o 3 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly. Značka q jsou metrické centy. Dyslektikům se mohou plést písmena g a q. Pak je možné metrické centy vynechat, zvlášť pokud je ve škole příliš nepoužívají. Případně je možné je doplnit později,kdy už má dítě "zažité" gramy.

Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky,v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek délky. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy dítě chápe pojmy délka, metr, kilometr, atd. a rozdíl mezi jednotlivými jednotkami. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 5m na cm. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou m byla na pozici desetinné čárky u čísla. Pomůcka nám poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na cm, ke značce cm, tedy o 2 místa vpravo. Při převádění na km, ke značce km, tedy o 3 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly.


Na http://www.rvp.cz/clanek/217/1170 naleznete plán hodiny na opakování převodů jednotek délky. Velice pěkná je básnička, pro pochopení rozdílu mezi jednotlivými veličinami, využívající rodinných vztahů.

Posledni komentare
09.03.2016 23:21:57: Ještě dodám,že tato stránka mi hodně napomohla.smiley${1}Jsem ráda,že jsem ji objevila.
09.03.2016 23:19:02: Syn je diskaukulik a je jedna 5 za druhou ze samostatné práce.Nestíhá to co ostatní nebo si vybere l...
09.06.2015 19:50:55: stránka se mi líbí, ale chtělo by to víc úprav a napsat tam jak jdou jednotky za sebou a jinak ta an...