Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Mnemotechnické pomůcky

Sečna a tečna

Máte problémy se zapamatováním si, která z přímek je sečna a která je tečna?
Sečna - přímka, která má s kružnicí právě dva různé společné body.
Tečna - přímka, která má s kružnicí právě jeden společný bod.
Sečna kružnici rozsekne, jako sekera poleno.
Zatímco tečna na kružnici jen tak ťuká, jako když někdo ťuká na dveře.
Odtud pomůcka: tečna ťuká, sečna seká.
Žádné komentáře