Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Mnemotechnické pomůcky

Máte problémy se zapamatováním si, která z přímek je sečna a která je tečna?
Sečna - přímka, která má s kružnicí právě dva různé společné body.
Tečna - přímka, která má s kružnicí právě jeden společný bod.
Sečna kružnici rozsekne, jako sekera poleno.
Zatímco tečna na kružnici jen tak ťuká, jako když někdo ťuká na dveře.
Odtud pomůcka: tečna ťuká, sečna seká.
Pamatujete si, že sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a délky přepony pravoúhlého trojúhelníku? A kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α a délky přepony?
Stačí si zapamatovat 2 slova : prosinec a kopřiva
Prosinec : sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a délky přepony.
Kopřiva :
kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α a délky přepony.
Posledni komentare
12.10.2008 21:01:34: Díky, to je taky dobrá pomůcka smiley${1}
10.10.2008 22:08:03: Protilehlá ku přeponě volal Sinus na své koně....tak takhle si to pamatuje celá naše třída smiley...