Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Zkušenosti

Zkušenosti učitelky na SŠ

Paní učitelka měla právě ve 3. ročníku střední pedagogické školy  2 dyskalkuliky. Dříve již jednu dykalkuličku učila. Její zkušenosti zde uvádím :
Dyskalkulici zaměňují čísla a také znaménka + a -. Z tohoto důvodu mají povolenou kalkulačku. Problémy dělá i určení větší, menší, rovnice (převádění z jedné strany na druhou), nerovnice, úprava výrazů (převádění na společného jmenovatele, závorky, znaménka), soustava rovnic (sčítací metoda - něco sečte a něco odečte podle toho jak se mu to hodí). Nyní začínáme probírat funkce, což zatím zvládají dobře (funkce sudá, lichá, omezená, minimum, maximum, obor hodnot, definiční obor). S geometrií má jeden menší potíže a druhý je bez potíží.
Na práci potřebují absolutní klid. Při písemce nesmí nikdo promluvit nahlas, pokud někdo něco chce přihlásí se, já k němu jdu a šeptem se domluvíme. Pokud jsou u tabule a udělají chybu, začnou panikařit, je třeba je hned uklidnit. S jednou dívkou mám domluvené, že pokud neví tak na mě mrkne a já jí pomůžu, aby se dlouho netrápila.
Studenti mají možnost mě kdykoli v hodině zastavit a zeptat se: „Jak jste na to přišli?“. Po vyřešení příkladu, znovu zopakuji myšlenkový postup, někdy také nechám někoho ze třídy vysvětlit probíranou látku, při vysvětlování, totiž nepoužívá tolik odborných výrazů a ostatním studentům to může pomoci v pochopení. Já pouze kontroluji obsahovou stránku. V hodinách neexistuje, abych řekla: „To jsi měl už dávno umět, tak máš za 5.“ V hodinách se mohou ptát na cokoliv, hodnotím pouze písemky, zkoušení a domácí úkoly. Kdykoliv mohou přijít na konzultaci.
Studentům s dyskalkulií matematika nejde, potřebují jí věnovat více času, tedy se ji neradi učí. Pak je velmi těžké poznat, co je způsobeno dyskalkulií a co se nenaučili. Vzhledem k tomu, že mají možnost za mnou kdykoliv přijít a na písemku dávám příklady z učebnice, tak v konečném hodnocení jim neulevuji (o půl stupně ano, ale pokud mají samé pětky tak ne). Jednomu dyskalkulikovi hrozila na vysvědčení pětka, dokázal se naučit na krásnou trojku a ani nepotřeboval kalkulačku.
Hoch na to kašle a je vzteklý, nevím jestli to také může být způsobeno dyskalkulií. Dívka se s tím pere, nakonec to dá dohromady.
            Po té co jsem se dozvěděla, že mám ve třídě dyskalkulika, začala jsem se o to zajímat, byla jsem i v poradně. Pro střední školy toho moc není, většina materiálů je pro 1. stupeň ZŠ. To co jsem kvůli nim zavedla (absolutní klid při písemce, možnost kdykoliv se ptát,…) prospělo celé třídě.
Poslední komentáře
19.03.2016 06:06:36: docela v pohodě! S hodně поржал :) smiley${1} Medal of honor save
23.10.2011 10:37:34: Dyskalkulik nemůže propadnout!!! nebo Vy byste snad chtěla aby mohl? Jestli jo,tak jste s prominutím...
23.10.2011 09:41:23: Je vidět,že jste ještě nezkušená učitelka jinak by Vás totiž něco takovýho ani nenapadlo.
30.06.2011 22:21:16: Není to jednoduché oboustranně. Většina učitelů oceňuje snahu. Do škol se běžte podívat, vnímejte at...