Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Zkušenosti

Vysokoškolák

Na fakultě informatiky Masarykovy univerzity studuje dyskalkulik. O tomto studentovi vím jen zprostředkovaně přes jeho kamarády, kteří mi na něj nechtěli dát kontakt. Student o své poruše nerad mluví, stydí se za ni. Údajně mu nedělá problémy i vysoce abstraktní myšlení, velké problémy má s důkazy, zejména s matematickou indukcí. Otázkou zůstává zda nerozumí podstatě matematické indukce, či mu dělá potíže práce se symboly, úprava vzorců, apod.