Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Zkušenosti

Učitel dysgrafika

Na gymnáziu na Slovanském náměstí, je učitel, který měl ve třídě dysgrafika. Jeho diagnóza se velmi promítala i do matematiky, tak uvádím i jeho zkušenosti:
·        psal hrozně, čísla se nedala poznat, dohodli jsme se, že 7 se bude od 1 lišit přeškrtnutím.
·        matematické myšlení měl výborné.
·        hlásil se na odbornou fyziku do Prahy (na to bych si netroufl ani já sám), tam se dostal bez přijímaček, díky účasti v celostátním kole matematické olympiády (což jsem mu doporučil, písemné přijímací zkoušky by zřejmě nezvládl).