Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Zkušenosti

Lukáš

U Lukáše došlo na SŠ ke zlepšení dyskalkulie, přesto měl stále problémy se zlomky a se všemi druhy rovnic, ale byl schopen se to naučit, dle jeho slov:„Nalili mi to do hlavy.“. Neměl problémy se základními operacemi (sečítání, odčítání, násobení, dělení), se slovními úlohami a jejich převedení do matematické podoby, s geometrií, rýsováním, funkcemi a jejich grafy, goniometrií.