Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Zákony a vyhlášky