Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Významní lidé se specifickými poruchami učení

Benjamin Franklin

      Také o Benjaminu Franklinovi se traduje, že měl problémy s matematikou. Jak to bylo ve skutečnosti?
      Franklin se velmi brzy naučil číst, ve svém životopise píše: „Nepamatuji si na dobu, kdy jsem neuměl číst.“ V osmi letech vstoupil do latinské školy, měl se věnovat církevní službě. Do latinské školy však nechodil ani celý rok, ačkoliv se zatím vyšvihl z prostředního žáka na prvního v třídě a postoupil hned do druhé, odkud měl na konci roku přejít do třetí třídy. Náklady na učení byly pro rodinu příliš vysoké a práce duchovního byla velmi špatně placená. Otec si přál, aby měl lépe placené místo a lépe se uživil. Proto jej poslal do krasopisné a početní školy tehdy proslulého Jiřího Brownella, učitele, jenž měl veliký úspěch pro svůj mírný a nabádavý způsob vyučování. Franklin se u něj velmi brzy naučil úhlednému písmu, ale počty mu nešly, neudělal v nich žádný pokrok. Poté jej otec vzal ze školy a hledal pro něj vhodné řemeslo. Ve 12 letech se stal učedníkem na tiskaře. V 16 letech, zahanben svou neznalostí v počtech, které se dvakrát ve škole nemohl naučit, se pustil do učebnice aritmetiky a celou ji sám probral s velkou lehkostí. Franklin byl dychtivý čtenář a samouk, věnoval se např.: algebře, geometrii, navigaci, logice, historii. Vedle angličtiny ovládal ještě pět dalších jazyků.
      Je zřejmé, že Franklin měl problémy s matematikou. Ale svůj boj s matematikou nevzdal, po několika letech se k ní vrátil a naučil se ji.

Literatura:
1)      Benjamin Franklin: Vlastní životopis, Praha: J.OTTO, 1918
2)      Carl Von Dore: Benjamin Franklin, USA: Penguin Books, 1991
3)      http://www.dyscalculia.org/
Žádné komentáře