Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Významní lidé se specifickými poruchami učení

Albert Einstein

      Tak jako o mnohých slavných lidech, tak i o Albertu Eisteinovi kolují různé pověsti. Jen některé ovšem bývají pravdivé.
      Einstein sám upozorňoval na svůj opožděný řečový vývoj. Rok před smrtí napsal:“Je pravda, že si mí rodiče dělali starosti, protože jsem začal poměrně pozdě mluvit, a obrátili se kvůli tomu na lékaře. Jak starý jsem tenkrát byl, nedovedu přesně říct, ale určitě mi byly alespoň tři roky.“ Malý Albert očividně vykazuje chování, které je někdy typické pro autistické děti. Například nejdříve v duchu vytváří kompletní věty, které si potom potichu zkusmo předříká, pohybuje přitom rty, a teprve když všechno souhlasí, vysloví je nahlas. Toto podivné chování jej doprovází až do prvních školních let. Služka jej proto nazývá „ťulpasem“. Na základní škole patří Einstein k nadprůměru. Studium na gymnáziu v Mnichově nedokončil. Bylo to způsobeno především jeho odporem k tolik vyžadovanému biflování a ke kasárenskému duchu ve škole. Středoškolská studia dokončil a odmaturoval ve švýcarském městečku Aarau, ve škole známé svými moderními vyučovacími metodami. Na vysoké škole se opět setkal s nepochopením. Nechodil na přednášky, avšak zapsané přednášky si půjčoval od přátel a získaný čas věnoval samostatnému studiu a samostatné práci. Což upřednostňoval i po celý svůj život. Einsteinovi trvalo deset let tvrdé práce, než dospěl ke svým přelomovým objevům.
      Atributy jako opožděné mluvení, brzká posedlost vědeckými otázkami a problémy s navazováním sociálních vztahů zavdaly podnět k domněnkám, že Einstein trpěl Aspergerovým syndromem, formou autismu, která zpravidla nebývá spojena s poruchami učení. Nicméně se, tak jako děti trpící poruchami učení, setkával s nepochopením.

Literatura:
1)    Jürgen Neffe: Einstein životopis, Praha: Argo, 2006
2)    Jan Horský: Albert Einstein genius lidstva, Praha: Prometheus, 1998
Poslední komentáře
03.09.2013 22:30:59: Hledáte informace, elektronická schémata nebo návody? Pak jste na správném místě. Na své si přijdou ...