Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Další příčiny problémů v matematice

Potíže studentů v matematice mohou být ovlivněny způsobem vyučování, věkovou nezralostí, morálními i charakterovými vlastnostmi studenta, přístupem rodičů a v neposlední řadě vývojovými poruchami učení. Pro učitele je velice těžké příčiny správně určit. Nicméně jedině pochopení důvodu neúspěchu může vést ke zlepšení. Níže je uveden seznam některých možných příčin neúspěchu v matematice.

příčiny související s osobností studenta

-věková nezralost – student není schopen v dané době pochopit probírané učivo, ale již za půl roku nebo rok, mu pochopení nedělá problémy
-morální a charakterové vlastnosti – lenost, nervozita, úzkostnost, nesamostatnost, neschopnost přinutit se k systematické práci, atd.
-ztráta naděje na úspěch
-nepříznivá motivace k učení
-špatná paměť
-porucha koncentrace
-lehká mozková dysfunkce
-specifické poruchy učení
-zdravotní potíže a na nich závislá zvýšená únavnost
-poruchy zraku, sluchu, …
-psychické bariéry – obavy z předmětu, z některého tématu, písemek, pětiminutovek, aj.

   příčiny související s rodinou

   -ztráta odvahy způsobená stálými výtkami rodičů
   -zátěž způsobená neuspořádanými poměry v rodině

    příčiny související se školou

    -role outsidera mezi spolužáky
    -častější změna školy a absence ve škole

     příčiny související s osobností učitele

     -učitel předem očekává snížený výkon
     -nedostatečná odborná znalost
     -nesprávné používání matematického jazyka
     -nedostatečná metodická připravenost
     -problémy v komunikaci s žáky
     -předávání hotových poznatků (poznatky by si měl student sám odvodit, učitel by měl mít roli „laskavého průvodce“)
     -učitel nedokáže motivovat pro svůj předmět
     -netrpělivost
     -formalismus v práci (učitel řekne, že to tak je, ale sám neví proč)
     -neobjektivnost
     -vztahovačnost (např.:jestliže se student zasměje, učitel to bere jako útok na svou osobu)
     -nedostatečné osobní nasazení