Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Trigonometrie a goniometrie

Sinus a kosinus - mnemotechnická pomůcka

Pamatujete si, že sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a délky přepony pravoúhlého trojúhelníku? A kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α a délky přepony?
Stačí si zapamatovat 2 slova : prosinec a kopřiva
Prosinec : sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a délky přepony.
Kopřiva :
kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α a délky přepony.
Poslední komentáře
12.10.2008 21:01:34: Díky, to je taky dobrá pomůcka smiley${1}
10.10.2008 22:08:03: Protilehlá ku přeponě volal Sinus na své koně....tak takhle si to pamatuje celá naše třída smiley...