Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Trigonometrie a goniometrie

Jsou goniometrické funkce kolem nás?

Následující pokusy ukáží, že goniometrické funkce (konkrétně funkce sinus) nejsou až tak abstraktní. Je to něco, co je kolem nás. Jen to mnohdy nevidíme, či si to neuvědomujeme. Jsou vybrány takové pokusy, které se dají dělat v domácím prostředí.
Sinusoida na lahvi
Potřebujeme válcovou láhev (PET či skleněnou), tmavou kapalinu (např. čaj), pauzák, fix a lepící pásku.
Nalijeme kapalinu cca do poloviny láhve, kolem láhve omotáme pouzák a zajistíme páskou. Nakloníme láhev (asi o 45o) a fixem obtáhneme na pouzák úroveň hladiny. Po sejmutí pauzáku a jeho rozvinutí do roviny vidíme jednu periodu sinusoidy.
Podobně lze použít salám a nůž - uřízneme šikmo plátek salámu (mimochodem má tvar elipsy), slupku v jenom místě nařízneme a stáhneme. Po rozložení do rovině opět získáváme periodu sinusoidy.
Kyvadlo (viz. foto - graf je pro větší názornost zvýrazněn)
Pomůcky: kornoutek z papíru na provázku, krupička, nejlépe černý papír. Kornoutek naplníme krupičkou a rozkýveme nad papírem. Papírem plynule pohybujeme, krupička nám vykreslí sinusoidu. Kornoutek můžeme i roztočit, pak bude vidět souvislost jednotkové kružnice a sinusoidy. Tuto souvislost lze vypozorovat i z následující aplikace.
 
Graf funkce sinus (kliknutím na tento nadpis se zobrazí aplikace)
Klikněte na bod na kružnici a pohybujte jím podél kružnice, zároveň je vykreslována sinusoida.
 
Kde se ještě setkáte se sinusoidou? Při hře na kytaru (struny mají při hře tvar části sinusoidy), hodu míčkem, ...
Žádné komentáře