Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Slovní úlohy

S řešením slovním úloh mají studenti problémy, zvláště pokud mají některou ze specifických poruch učení. Obecně může chybný výsledek řešení slovní úlohy mít kořen :

·        v chybném přečtení úlohy

·        v nesprávném pochopení (nebo i nepochopení) vztahu, který je formulován v jazykové rovině

·        v chybné volbě algoritmu řešení

·        v chybném grafickém vyjádření

·        v chybném numerickém výpočtu

·        v nesprávné jazykové (verbální) formulaci dobrého výsledku

Pro studenty s poruchami učení může být řešení slovních úloh problematické z několika důvodů :

1.      Pokud má student problémy s dyslexií, neumí si přečíst s porozuměním text slovní úlohy a nepostihne ani význam, ani matematickou stránku úlohy

2.      Pokud má student problémy s dysgrafií, není schopen zapsat zadání slovní úlohy, ani příklad pro výpočet

3.      Pokud se u studenta vyskytuje ideognostická dyskalkulie (podle Košče), není schopen postihnout vztahy mezi veličinami zadanými ve slovní úloze a mezi veličinami hledanými

Pomoc by měla být zaměřena na oblast, ve které student chybuje. Při řešení slovních úloh je třeba dodržovat určitý postup, který studentům pomůže v orientaci ve slovních úlohách:

1.      Přečtení úlohy

2.      Rozbor slovní úlohy: Co mám vypočítat, co je zadáno? Které údaje potřebujeme k odpovědi na otázku?

3.      Grafické znázornění

4.      Matematický záznam úlohy

5.      Výpočet

6.      Odpověď

7.      Provedení zkoušky správnosti

 

Jak přiblížit žákům slovní úlohy? Jak v nich nevyvolat odpor ke slovním úlohám? Jak překonat strach žáků ze slovních úloh? Pokud se ptáte se na tyto a podobné otázky, tak jsou pro Vás určeny následující tipy, jak toho docílit.

Zvětší-li se délka strany b  obdélníku o 1 cm a délka druhé strany a se současně zmenší o 4 cm, zmenší se obsah obdélníku o 48 cm2. Zvětší-li se délka strany b o 2 cm a zmenší-li se současně délka strany a  o 1 cm, zvětší se obsah obdélníku o 22 cm2. Určete délky a , b stran obdélníku.

Posledni komentare
05.04.2011 21:38:08: Děkuji za upozornění, opraveno.
28.06.2010 22:56:07: Když máte ve výpočtu chybu nikomu tím nepomůžete
07.12.2007 21:34:14: Úkoly zde za nikoho neděláme, pouze můžu poradit. Ale je potřeba napsat konkrétní problém.
18.11.2007 11:53:43: udelali by jste mi ukol z ulohou mne to neby jedu k mekači po ukolech smiley${1}smiley${1}