Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Převody jednotek

Převody jednotek váhy

Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky,v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek váhy. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy dítě chápe pojmy kilogram, gram,... a rozdíl mezi jednotlivými jednotkami. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 2,5 kg na g. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou kg byla na pozici desetinné čárky u čísla. Pomůcka nám poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na gramy, ke značce g, tedy o 3 místa vpravo. Při převádění na tuny, ke značce t, tedy o 3 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly. Značka q jsou metrické centy. Dyslektikům se mohou plést písmena g a q. Pak je možné metrické centy vynechat, zvlášť pokud je ve škole příliš nepoužívají. Případně je možné je doplnit později,kdy už má dítě "zažité" gramy.

Žádné komentáře