Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Převody jednotek

Převody jednotek obsahu

Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky,v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek obsahu. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy si dítě dovede představit velikost jednotek. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 5m2 na dm2. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou m2 byla na pozici desetinné čárky u čísla. Pomůcka nám poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na dm2, ke značce dm2, tedy o 2 místa vpravo. Při převádění na ha, ke značce ha, tedy o 4 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly.

Žádné komentáře