Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Převody jednotek

Převody jednotek objemu

Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky, v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek objemu. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy si dítě dovede představit velikost jednotlivých jednotek. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení. Vedle objemových jednotek se často používají duté míry (hektolitr, litr, decilitr, mililitr). Pomůcka má dva řádky. V prvním jsou objemové jednotky a v druhém duté míry. Při převádění je možné přecházet mezi těmito řádky.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 4,6dm3 na dl. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou dm3 byla na pozici desetinné čárky u čísla. Ihned je zřejmé, že 4,6dm3 je zároveň 4,6 l. Pomůcka nám dále poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na dl, ke značce dl, tedy o 1 místa vpravo. Při převádění na hl, ke značce hl, tedy o 2 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly.

Poslední komentáře
30.09.2009 16:58:23: To je ta nejlepší pomůcka
11.06.2009 18:09:37: smiley${1}