Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Převody jednotek

Převody jednotek délky

Při výpočtech někdy potřebujeme měnit jednotky,v nichž veličinu vyjadřujeme.

Ze čtverečkovaného papíru si můžeme jednoduše vyrobit pomůcku pro převod jednotek délky. Tato pomůcka je mechanická. Je dobré ji použít až ve chvíli, kdy dítě chápe pojmy délka, metr, kilometr, atd. a rozdíl mezi jednotlivými jednotkami. Tato pomůcka může pomoci dětem, pro které je problém převádět pomocí násobení či dělení.

Jak tuto pomůcku používat?

Máme např. převést 5m na cm. Přiložíme pomůcku k číslu tak, aby čárka se značkou m byla na pozici desetinné čárky u čísla. Pomůcka nám poví, kam se desetinná čárka posune. Při převádění na cm, ke značce cm, tedy o 2 místa vpravo. Při převádění na km, ke značce km, tedy o 3 místa vlevo. Do volných míst je třeba doplnit nuly.


Na http://www.rvp.cz/clanek/217/1170 naleznete plán hodiny na opakování převodů jednotek délky. Velice pěkná je básnička, pro pochopení rozdílu mezi jednotlivými veličinami, využívající rodinných vztahů.

Poslední komentáře
09.03.2016 23:21:57: Ještě dodám,že tato stránka mi hodně napomohla.smiley${1}Jsem ráda,že jsem ji objevila.
09.03.2016 23:19:02: Syn je diskaukulik a je jedna 5 za druhou ze samostatné práce.Nestíhá to co ostatní nebo si vybere l...
09.06.2015 19:50:55: stránka se mi líbí, ale chtělo by to víc úprav a napsat tam jak jdou jednotky za sebou a jinak ta an...