Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Geometrie

Máte problémy se zapamatováním si, která z přímek je sečna a která je tečna?
Sečna - přímka, která má s kružnicí právě dva různé společné body.
Tečna - přímka, která má s kružnicí právě jeden společný bod.
Sečna kružnici rozsekne, jako sekera poleno.
Zatímco tečna na kružnici jen tak ťuká, jako když někdo ťuká na dveře.
Odtud pomůcka: tečna ťuká, sečna seká.
       Tangram je hlavolam, který vznikl v Číně před čtyřmi tisíciletími. Podstata hry je v tom, že ze sedmi částí hlavolamu, lze sestavit množství rozličných obrazců. Tato hra může pomoci dětem, které mají problémy s geometrickými tvary. Jednodušší formou hry je skládání obrazců s nápovědou, tedy s předkreslenými jednotlivými částmi. Pro dítě s problémy je i tato verze náročná – musí poznat správný tvar, správně ho natočit a někdy i celý převrátit. I samostatné tvoření nových obrázků dítětem je pro něj prospěšné.
Více o hře, pravidlech a několik obrazců naleznete zde : http://kle.cz/tangram

Tangram lze hrát i online zde: www.bosounohou.cz/tangram