Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Aritmetika

Sčítání čísel větších jak 10

Jak vypadá mechanizmus sčítání čísel větších jak 10? (předpokládáme, že dítě už ovládá sčítání dvou čísel menších jak 10) Ukážeme si, jak může probíhat řešení příkladu 27 + 16 = .
Řešení může probíhat mnoha způsoby. (Hejný 8, s 67) Dítě postupuje například takto:

1. Znak 27 rozloží na 2 a 7

2. Znaku 2 přiřadí představu   o o a znaku 7 představu * * * * * * *

3. To stejné pro znak 16. 16 → o a * * * * * *

4. Spojí představy  o o a o na o o o

5. Spojí představy  * * * * * * *  a * * * * * *  na * * * * * * * * * * * * *

6. Vykoná transformaci představy * * * * * * * * * * * * *  na o a * * *

7. K o o o přidá o * * * a získá představu o o o o * * *

8. K tomu přiřadí symbol 43

Mnoho postupů se tomuto podobá. Nejnáročnější je krok 6.

Další postup je rychlejší a úspornější, dítě v něm operuje pouze se symboly podle naučených pravidel.

1. Sečte zadané cifry 7 a 6, dostane 13

2. Napíše 3 a poví "jedna zůstala"

3. Sečte cifry 2 a 1 a připočítá k nim 1 (co zůstala), dostane 4

4. Cifru 4 napíše před cifru 3

Výuka by měla začínat prvním postupem, aby dítě rozumělo tomu co dělá. Další je vhodný, když dítě již chápe sčítání vyšších čísel jako takové.

Jako pomůcka se dá využít počítadlo. První postup se dá názorně ukázat pomocí krabiček od zápalek a špejliček velikosti zápalek (nebo zápalek s uřezanými hlavičkami). Povíme, že špejličky chtějí do domečku, ale můžou tam jen když je jich 10 a víc jich tam také nemůže (neměli by dost místa na spaní, hraní,...). 27 jsou 2 krabičky ve kterých je 10 špejliček (ukážeme) a 7 volných špejliček. 16 je 1 krabička a 6 špejliček. Při sčítání se 7 a 6 se "domluví" a 10 jich jde další krabičky. Máme 4 krabičky a 3 volné špejličky. Tedy 43.

Žádné komentáře