Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Algebra

Aritmetický přístup

Student pochopí platnost různých vztahů na základě operací s přirozenými nebo racionálními čísly, které dosazuje za proměnné. Dosazení konkrétních čísel nejsugestivněji studenty přesvědčí o jejich chybném postupu (např. typu (a + b)2 = a2 + b2). Můžeme využít následujících tabulek, ve kterých je zadáno pouze záhlaví, příp. hodnoty a, b.
např.:
a
b
a2
b2
a2+ b2
a + b
(a + b)2
 a2 + 2ab + b2
2
3
4
9
13
5
25
25
-2
3
4
9
13
1
1
1
2
-3
4
9
13
-1
1
1
-2
-3
4
9
13
-5
25
25
5
7
25
49
74
12
144
144
2
0,1
4
0,01
4,01
2,1
4,41
4,41
3,4
5,8
11,56
33,64
45,2
9,2
84,64
84,64
 
a
b
a2
b2
a2- b2
a - b
(a - b)2
 a2 - 2ab + b2
2
3
4
9
-5
-1
1
1
-2
3
4
9
-5
-5
25
25
2
-3
4
9
-5
5
25
25
-2
-3
4
9
-5
1
1
1
5
7
25
49
-24
-2
4
4
2
0,1
4
0,01
3,99
1,9
3,61
3,61
3,4
5,8
11,56
33,64
-22,08
-2,4
5,76
5,76
 
a
b
a2
b2
a - b
a + b
a2- b2
(a + b)(a - b)
2
3
4
9
-1
5
-5
-5
-2
3
4
9
-5
1
-5
-5
2
-3
4
9
5
-1
-5
-5
-2
-3
4
9
1
-5
-5
-5
5
7
25
49
-2
12
-24
-24
2
0,1
4
0,01
1,9
2,1
3,99
3,99
3,4
5,8
11,56
33,64
-2,4
9,2
-22,08
-22,08