Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Algebra

Algebraický přístup

Je vhodný pro studenty, kteří chápou obecný zápis pomocí písmen a jsou schopni s algebraickým výrazem pracovat.
Student pak pochopí algebraické odvození vzorců:
(a + b)2 = (a + b)(a + b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2
(a - b)2 = (a - b)(a - b) = a2 - ab - ab + b2 = a2 - 2ab + b2
(a + b)(a - b) = a2 + ab - ab - b2 = a2 - b2
Mnozí studenti neumí správně násobit dvojčleny, tedy se jim toto odvození bude zdát podivné. Uvěří, že to tak skutečně je až po geometrickém znázornění, nebo po té co si dosadí několik konkrétních čísel (geometrický a aritmetický přístup).