Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Algebra

(a+b)3 (algebraická krychle)

(a+b)3 (algebraická krychle)

(a+b)3.JPG

Tento model je vhodný pro studenty s dobrou prostorovou představivostí.
Krychle o straně a+b je složena z jedné krychle o objemu a3, jedné krychle o objemu b3, tří kvádrů o objemu ab2 a tří kvádrů o objemu a2b.